• V pařezinách 575, 190 12 Praha 9

Zaměření Lysečinské boudy v Krkonoších

25.1.2020
Posted in Aktuality

Zaměření stavby Lysečinské boudy v Krkonoších

Lysečinská bouda v Krkonoších byla naším prvním projektem v roce 2020. Úkolem našich geodetů bylo odevzdání kompletního zaměření stávajícího stavu chaty, jež sestává z vykreslení půdorysů, pohledů, řezů a situace nejbližšího okolí.

Měřičské práce probíhaly od ledna 2020 do března 2020.

Prvním krokem bylo zaměření fasád, které bylo v začátku komplikované díky nepříznivým klimatickým podmínkám. Po zaměření fasád a situace jsme se přesunuli dovnitř a zaměřili kompletně vnitřní prostory, které jsou nezbytné pro vykreslení půdorysů a vyhotovení řezů celé budovy. Ve fázi, kdy máme dostatečné podklady pro vykreslení celého objektu se naše práce přesouvá na počítač, kde zpracujeme kompletní vykreslení objektu. Poslední fází je pak předání vyhotoveného projektu do rukou objednatele.