• V pařezinách 575, 190 12 Praha 9

Geometrické plány

Geometrický plán je nezbytnou součástí při každém zápisu do katastru nemovitostí a potřebovat ho tak budete např. po dokončení Vaší novostavby nebo jako doklad ke kupní smlouvě. Geometrické plány musejí být zhotoveny na základě zeměměřičských výsledků.Kromě toho geometrické plány zhotovujeme také při rozdělování pozemků, změnách jejich hranic nebo při zřizování věcného břemena na pozemku. Dále pak při kolaudaci budovy, změně obrazu obvodu budovy aj.

Geometrické plány musejí obsahovat tyto náležitosti:

 • Popisné pole
 • Grafické znázornění
 • Výkaz výměr současného a nového stavu údajů katastru  nemovitostí
 • Seznam souřadnic
 • Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách

 

Ostatní služby:

 1. Aktualizace map
 • zajišťování mapových podkladů (ČUKZ, IMIP)
 • digitalizace stávajících mapových podkladů a stavebních výkresů
 • komplexní servis pro stavební firmy
 1. Stavebně technický průzkum
 • na žádost do podrobných plánů objektu
 • skladby stropů,podlah
 • základy domu
 • sondy dle možností
 1. Vyhotovování podkladů pro energetický průkaz domu
 2. Sledování horizontálních a vertikálních deformací

Kvalitní a rychlé zpracování za příznivou cenu, orientace na zákazníka a profesionalita – to je náš cíl!

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme!

Naše služby provádíme v rámci celé České republiky, zaměřujeme se ale zejména na oblast Praha, Kolín,Hradec Králové,Pardubice, Kladno, Liberec,Plzeň, České Budějovice.

Zavolejte nám

Zavolejte nám

(+420) 775 262 636

V pařezinách 575

V pařezinách 575

190 12 Praha 9 Dolní Počernice

Michal Tůma

Michal Tůma

IČ: 73765091

Napište nám

Napište nám

info@thgeodet.cz