• V pařezinách 575, 190 12 Praha 9

Zaměření mlýna poblíž Ořechu

30.4.2021
30.4.2021 Bětka

Mlýn leží na trase údolím Radotínského potoka, v jehož okolí kdysi stávalo 21 mlýnů. Mlýn bohužel neposkytuje hostinské ani jiné služby, jelikož jeho provoz skončil v roce 1947. Skupinu našich geodetů čekalo zaměření půdorysů zaměření fasád. Vypracovaná dokumentace bude obsahovat pohled na fasády, řezy půdorysy.

, , , , , , ,