• V pařezinách 575, 190 12 Praha 9

Zaměření objektu v Káraném

10.5.2021
10.5.2021 Bětka

Původně secesní hostinec postavený roku 1910, původně sloužil jako ubytování pro zaměstnance přilehlé vodárny. V průběhu let se vystřídalo několik vlastníků a od roku 1999 budova víceméně chátrá. Objekt je registrován jako chráněná památka. Bylo potřeba vyhotovit zaměření a vykreslení fasád, zaměření půdorysů  a přilehlé situace.